Personvernerklæring

Vi tar personvern på alvor, og ønsker å være åpne på hvordan vi behandler dine personopplysninger. Når du bruker tevlingssystemet til FolkOrg, legges det igjen forskjellig informasjon som defineres som personopplysninger. Her finner du informasjon om hva vi lagrer, hvorfor og hvordan.

Hvem behandler personinformasjonen din?

Det er FolkOrg som er ansvarlig for informasjonen som lagres og behandles her. Vi benytter der norske selskapet Bewide AS til utvikling og drift av systemet. Systemet driftes på en server how Webhuset i Oslo. Det tas daglig backup av databasen, og backup lagres på server i Norge i opptil 90 dager.

Hva er formålet?

All informasjon som lagres, er knyttet til tevlinger/konkurranser som arrangeres av/gjennom FolkOrg. Informasjonen benyttes i forbindelse med påmelding, konkurranse-avvikling og resultat-service.

Hvilken informasjon lagres og behandles?

Om brukere med tilgang/innlogging til påmeldingssystemet:

Deltakere som meldes på tevlinger:

Ved påmelding og evt. betaling lagres følgende informasjon:

Ytterligere betalingsinformasjon håndteres av PayPal, og vi mellomlagrer kun en referansekode fra PayPal til ordrer, og kun i tidsrommet fra du klikker "Kort" (gå til betaling) i vårt system, og til betalingen er utført.

PayPal

Vi benytter PayPal som tredjepartsleverandør for håndtering av betaling. Når en betaling gjennomføres, sendes vårt system følgende informasjon til PayPal:

Hvordan er opplysningene sikret?

All informasjon ligger lagret i en database som kun tevlingssystemet har tilgang til. Sensitiv informasjon, som passord, er enveis-kryptert (det er ikke mulig å dekryptere). Vi lagrer ingen betalingsinformasjon, dette ligger hos PayPal.

Utlevering og sletting av personopplysninger

Du har iht. personverndirektivet rett til å få innsyn i hva vi lagrer om deg, samt be om å få det slettet. Om du ønsker noe av dette, ber vi deg kontakte oss